Memory przyrodnicze

193,00  & Free Shipping

Gra Przyrodnicze Memory: Gatunki Drzew i Krzewów

Gra Przyrodnicze Memory Gatunki drzew i krzewów została stworzona z myślą o uczniach klasy V szkoły podstawowej, aby przekazać i utrwalić wiedzę dotyczącą najczęściej spotykanych w Polsce gatunków drzew i krzewów.

Cele gry:

 • Przekazanie wiedzy przyrodniczej: Gra ma na celu zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami drzew i krzewów, które są typowe dla polskiej flory.
 • Utrwalenie materiału: Poprzez dopasowywanie par płytek, uczniowie mają szansę utrwalić nazwy gatunków oraz ich wygląd, co pomaga w lepszym zapamiętaniu informacji.
 • Wsparcie nauki przed sprawdzianem: Gra może być wykorzystana jako narzędzie do powtórzenia materiału przed sprawdzianem w domu, co pozwala uczniom na lepsze przygotowanie się do testów i egzaminów.

Zastosowanie:

 • Zajęcia lekcyjne: Gra może być wykorzystana jako urozmaicenie zajęć lekcyjnych z biologii lub przyrody, aby uczniowie mieli okazję uczyć się w sposób interaktywny i angażujący.
 • Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty: Uczniowie starszych klas, szczególnie ósmych, mogą korzystać z gry jako formy powtórki przed egzaminem ósmoklasisty, ponieważ pozwala ona na utrwalenie i przypomnienie sobie ważnych informacji dotyczących przyrody.

Podsumowanie:

Gra Przyrodnicze Memory Gatunki drzew i krzewów to doskonałe narzędzie dydaktyczne, które nie tylko przekazuje wiedzę, ale także pomaga w jej utrwaleniu poprzez zabawę. Jest to przydatne wsparcie zarówno dla nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, jak i dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianów i egzaminów. Dzięki interaktywnej formie nauki, gra przyciąga uwagę uczniów i zachęca ich do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji.

1 w magazynie

Free shipping on orders over $50!

 • Gotowe Satisfaction Guaranteed
 • Gotowe No Hassle Refunds
 • Gotowe Secure Payments
GUARANTEED SAFE CHECKOUT
 • Karta Visa
 • MasterCard
 • American Express
 • Karta Discover
 • PayPal
SKU: 110231 Kategoria:

Opis

Gra Przyrodnicze Memory: Gatunki Drzew i Krzewów

Gra składa się z 40 drewnianych płytek, z których dwadzieścia zawiera polskie i łacińskie nazwy gatunkowe roślin, a pozostałe dwadzieścia przedstawiają rysunki liści (wraz z owocami) tychże gatunków.

Cel gry:

Zadaniem gracza jest dopasowanie płytek z rysunkami liści do odpowiadających im płytek z nazwami gatunków roślin, tworząc pary.

Zalety gry:

 1. Uczymy się poprzez zabawę: Gra Przyrodnicze Memory to świetny sposób na przekazanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej najczęściej spotykanych w Polsce gatunków drzew i krzewów. Poprzez interaktywną zabawę dzieci zapamiętują nazwy roślin oraz poznają ich wygląd.
 2. Wszechstronne zastosowanie: Gra może być wykorzystana zarówno do powtórzenia materiału przed sprawdzianem w domu, jak i jako urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Jest idealna dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, ale również może służyć jako powtórka przed egzaminem ósmoklasisty.
 3. Rozwój umiejętności poznawczych: Oprócz nauki nazw gatunków roślin, gra rozwija umiejętności skupienia, koncentracji oraz pamięciowej, co przyczynia się do lepszej efektywności uczenia się.

Podsumowanie:

Gra Przyrodnicze Memory: Gatunki Drzew i Krzewów to nie tylko zabawa, ale także wartościowe narzędzie dydaktyczne, które pomaga dzieciom w nauce i utrwaleniu wiedzy przyrodniczej. Dzięki interaktywnej formie nauki, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, co sprzyja efektywnemu przyswajaniu materiału.

Gra Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów realizuje następujące punkty podstawy programowej:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

 1. Różnorodność życia.
 2. Klasyfikacja organizmów. Uczeń:
 • uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej,
 1. Różnorodność i jedność roślin. Uczeń:
 • Rośliny nagonasienne. Uczeń:
  • przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej,
  • rozpoznaje przedstawicieli roślin nagonasiennych,
 • Rośliny okrytonasienne. Uczeń:
  • przedstawia zróżnicowanie form morfologicznych roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa),
  • identyfikuje organy rośliny okrytonasiennej i opisuje ich budowę zewnętrzną uwzględniając funkcje tych organów (korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc),
  • rozpoznaje przedstawicieli drzew liściastych,
 • Różnorodność roślin. Uczeń:
  • przedstawia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grup wymienionych w pkt. 1) – 4) i na tej podstawie identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z nich.

Wykaz gatunków drzew i krzewów:

 • Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
 • Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
 • Grab pospolity (Carpinus betulus)
 • Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
 • Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
 • Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)
 • Klon zwyczajny (Acer platanoides)
 • Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
 • Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
 • Topola osika (Populus tremula)
 • Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
 • Dąb szypułkowy (Quercus robur)
 • Cis pospolity (Taxus baccata)
 • Jodła pospolita (Abies alba)
 • Świerk pospolity (Picea abies)
 • Modrzew europejski (Larix decidua)